Terezie Dubinová

Terezie Dubinová lektorka

je hebraistka, kulturoložka a astroterapeutka, autorka knih mj. Ženy v Bibli, ženy dnes, Kořeny ženské spirituality a Jak napravovat svět: Rozhovory s inspirativními Izraelci. Baví ji zkoumat hranice a propojovat vědu a intuici, mysl a tělo, staré a nové, mužskou a ženskou cestu. Zajímá se o nové paradigma a jak ho spolutvořit. Více na www.oheladom.cz

Vendulka Pánková

Akreditovaná lektorka tance, Loona dance, Školy pánevního dna, specialistka na ženská témata, menstruaci bez bolesti a ženskou cykličnost, somatická koučka ve výcviku a průvodkyně ženskými kruhy a rituály. S ženami pracuje už více než 15 let a učí je hýbat se zdravě a s radostí v každém věku i velikosti, cítit se v těle doma […]

MUDr. Helena Máslová

Helena Máslová je lékařka, která se zabývá psychosomatikou. Má dva tituly MUDr. – vystudovala lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (nejdřív zubařinu). Pracovala na gynekologicko-porodnickém oddělení, na lůžkovém interním oddělení i v léčebně dlouhodobě nemocných. Zkušenosti ze všech těchto pracovišť ji přivedly k psychosomatické a primární medicíně a posléze k založení Centra psychosomatické péče. Nyní […]

Sára Cecavová

20 let životních, studijních a pracovních zkušeností ze zahraničí (Anglie, Norsko, Francie) manažerské posty – 8 let, Paříž konzultant v oblasti rozvoje organizaci – management transformace a změny – Norsko 6let 3 vysoké školy: Master anglofonní literatura, Oslo, Bakalář z politologie, Oslo, MBA – Master of Business Administration, UK NLP Master practitioner coach – certifikovaná […]

Radana Třešňáková

spisovatelka a autorka knihy Placentový rituál průvodkyně ženskými meditacemi, ženskými kruhy a rituály autorka Portálových, Mistrovských a Archandělských svíček zn. Pramen světla maminka 3 dětí a jednoho v nebi Publikovala články v časopisech Meduňka a Regenerace, přednáší na festivalech např. Světový týden respektu k porodu nebo na Alchymistických Litoměřicích – ALLfest. Od dětství má schopnost […]

Gabriela Borská

Akreditovaná lektorka Loona dance master, školitelka a průvodkyně osobním rozvojem, client service manažerka školy Loona Dance Academy s.r.o. Od roku 2013 jde taneční a seberozvojovou cestou nejen v rámci projektu Loona. Je hlavní školitelkou Lektorského výcviku Loona Dance – akreditované studium MŠMT. Je proškolená v předávání tanečně – prožitkových cvičeních v rámci seminářů Eva a […]

MgA. Liliana Fibigerova

Astroložka, průvodkyně osobním rozvojem, konstelatérka (konstelační výcvik Bhagat Zeilhofer).Vystudovala VŠUP, obor design s pedagogickou aprobaci. Přes 20 let se věnuje astrokonstelacím, poradenstvím a prožitkovým seminářům zaměřených na rozvoj osobnosti a duchovní růst s prvky astrologie. Představují zcela konkrétní práci v oblasti sebepoznání, přijetí a uchopení svého jedinečného osudu. Astrokonstelační semináře umožňují například náhled, jak si […]

Mgr. Kasia Korda

Psycholožka, psychoterapeutka s výcvikem v kognitivně-behaviorální terapii, cestovatelka, učitelka Mindfulness, máma 3 dětí, milovnice života, nezkrotná bytost. Dlouhodobě se věnuje využití technik mindfulness (všímavosti) v individuální terapii i běžném životě. Současně vede skupinové tréninky této metody, vyučuje ve výcviku budoucích terapeutů, vede zážitkové i meditační kurzy a provozuje soukromou psychoterapeutickou praxi. Vystudovala psychologii na Filozofické fakultě […]

Lucie Kupcová

Vystupuje pod uměleckým jménem Lucie Loona. zakladatelka školy pro ženy Loona Dance Academy, s.r.o., zakladatelka Studia Loona – pro seberozvojové spirituální aktivity iniciátorka a matka projektu Dance To Ecstasy, s.r.o. autorka a školitelka Loona dance a jiných tanečních cvičení organizátorka šamanských tanečních akcí (např. Keep vision – tanec v kapli Sacre Coeur, Praha – série […]