Celoroční mentorka

Úvodem mentorky

Když jsem se začala kolem svých 25 -ti více probouzet do své cesty duše, potkala jsem svou životní koučku, která mě podporovala v mém osobním růstu, posouvala dál a zvědomovala, systematicky a pravidelně několik let.

Tak jako každý král měl svého šaška- blázna- moudrého muže, tak i my pokud chceme být vládci svého života, tvůrci potřebujeme to 3.oko, ať už vlastní otevřené nebo tzv. v jiném těle:). Moudrého rádce, ten kdo má nadhled/ vhled či průhled nad životní poutí potřebného a vidí souvislosti, čte mezi řádky, slyší mezi tóny a doplňuje neviditelná, neslyšitelná či nezvědoměná místa.

Dnes můžeme mít svůj podpůrný ženský kruh, svou vědmu -rádkyni – terapeutku či koučku, mentorku, které plnohodnotně může zastávat roli moudré babičky, čarodějky, šamanky, vědmy či babky léčitelky.
Mají aktivní archetyp Vědma, Moudrá žena, Léčitelka, Kouzelnice i třeba tím, že jejich Duše světy a životy proplouvají již dlouho.

Během 20-ti let jsem prošla krizovými i pro mě nadpozemskými 🙂 situacemi, které mě posunuli blíže k sobě, prošla procesem probuzením Kundalini a tím také otevřením různých darů a učení se zacházení s nimi, pracovat s mocí i bezmocí, učení se práce a zacházení s energií, práce se záměrem a manifestací vizí vědoměji (od 19 -ti let mnoho naplněných snů a záměrů „nevědomě“), abych došla postupně k bodu „nemít záměr a odevzdat se Záměru Vyššímu“, také obdobím vyhoření a znovu nastartování další nové mé cesty. Zažila jsem extáze i dno, abych zahlédla klid za těmito polaritami, klid, který stále prohlubuji s pomocí Mistrů, meditací, hudby a taneční prožitkové praxe. Klid, který pozoruje a současně plně a různorodě prožívá můj život.

Za 20 let jsem vybudovala několik úspěšných projektů, viz má profesní historie, které mi nasytily potřeby ega i naplnily touhy duše. Naučily mě profesně vedení projektů, firmy, týmů, procesům vzdělávání a školení, práce s lidmi, s energií a časoprostorem.

Nejen z tohoto mého backgroundu provázím ženy na jejich cestě k jedinečnosti, jejich cestě k Sobě, k esenci ženské i Vědomí- kterým jsou. K jejich misi i k vytouženému mateřství.

Dle připravenosti se dostáváme vždy tam, kde je třeba právě být, uvidět se a kde je třeba chvíli spočinout.

Nejsem zastáncem tzv. spirituálního turismu, který často vede k roztříštěnosti osobnosti nebo k zábavě ega. Motivuje mě a baví práce, která má výsledky a je cítěna oboustranná radost a spokojenost. Dává mi smysl kontinuální koncepční práce, která má začátek, průběh a konec.

A s tímto záměrem vznikl program pro ženy:

Celoroční mentorka

Postupný rozvoj vědomého já

 • 12 měsíců = kolo roku individuálního provázení, mentoringu osobně i online
 • 12 osobních setkání na 2 hodiny (někdy 2,5h.) = setkání 1x měsíčně
 • 1x měsíčně možnost emailové nebo telefonické podpory (na vyžádání klientky)

Jak to probíhá?

 • První setkání je nezávazné. Navzájem se poznáme a zjistíme, zda je sympatie a vůle započít společně tuto roční nebo půlroční cestu.
 • Pokud ano, sladíme, stanovíme, zachytíme záměr a následuje 12 mentorských i léčivých setkání osobně i online každý měsíc pro naplnění nebo přiblížení se k danému záměru.
 • V průběhu programu dostáváte různé „domácí úkoly“ nebo doporučení na terapie, případně kurzy.
 • Pracujeme systematicky a zároveň s tím, co právě do setkání přinášíte – své aktuální dění, situace k náhledu a možných variant cest a řešení.
 • V rámci programu pracuji celistvě – s myslí, emocemi, tělem a energií, včetně spirituální roviny. Mentoring tedy zahrnuje také prožitkové techniky, mentální cvičení, dechové a meditační techniky, bioenergetická cvičení, konstelační cvičení a pohyb, intuitivní i řízená imaginace, práce s hudbou a zvukem. Součástí bývá, dle rozpoložení a situace klientky, také energetická výživa a vyladění či pomoc se zprůchodněním, harmonizací energetických center.
 • Oblasti, ve kterých se pohybuji – téma jedinečnost, mise, seberealizace – potenciál duše, rozvoj vědomí sama sebe, kultivace a regenerace ženské síly a energie, kundalini energie – Shakti a psychospirituální krize také v kooperaci s psychology, plodnost (fyzická i spirituální), psychosomatika ženských orgánů, gynekologické potíže – v úzké kooperaci s MUDr. Helenou Máslovou. Také spojení se s tělem, meditační praxe a prožitkový tanec.
 • Ženy užívající psychofarmaka apod. odkazuji na kompetentní odborníky a organizace.
 • Po půlroce – 1. semestru se můžete rozhodnout, zda chcete pokračovat či nikoliv.

Program je vhodný

 • Pro ženy, které volají výše uvedená témata
 • Pro ženy, které chtějí individuální přístup
 • Pro ženy, které jsou odhodlané svůj život posunout dál, změnit a přiblížit se více k Sobě
 • Pro ženy, které hledají odbornou podporu, průvodkyni na své cestě ke svému záměru, přání, snu..
 • Pro ženy, které se chtějí zorientovat ve svém životě a nasměrovat v souladu s cestou své duše

Co mi program přinese?

 • Spojení se se svým autentickým Já, se svou přirozeností, jedinečností, magnetem.
 • Naplnění vlastního (osobního) záměru – nepracujeme se záměry Ega, nemanefistujeme, nekvantujeme apod., ale zvědomujeme své potřeby, touhy, chtindy a podpoříme je v tzv. dosycení jich či odhalení jejich zdroje pro zvědomění = rozpuštění jich, pokud jsou pro nás blokující a nepodporující.
 • Odhalení Záměru duše/ Vyššího Já a podstatné přiblížení se k němu, jelikož některé záměry duše potřebují delší, přirozený čas k naplnění, i vzhledem k osobnímu momentálnímu fyzickému a psychickému nastavení. 
 • A to přirozeně vede ke spokojenějšímu životu ve všech aspektech. Vnitřní soulad, mír a radost k sobě magnetizuje vhodné podporující možnosti a příležitosti, vhodnější pracovní -tvůrčí seberealizaci, nové přátele, prohlubuje partnerský, rodinný život a podporuje láskyplný vztah sama k sobě, soulad s tělem, je podpořeno tak i zdraví a energetická rovnováha.
 • Zvýšení Vědomí sama sebe, a tak upevnění sebedůvěry, sebejistoty, sebeúcty, rozvíjí tedy přirozenou sebelásku.
 • Naučíte se sebeprožitkem – sebepraxí efektivní techniky či způsoby pro pomoc sama sobě, jak se sama podpořit, ošetřit a „nakoupnout“.

Pro efektivitu našeho záměru, plánu je důležitá spolupráce.

Mohu vás podpořit, pomoci vám postupně a systematicky na cestě k vašemu záměru, inspirovat a motivovat vás, zorientovávat a provázet k vlastnímu vnitřnímu vedení.

Jsem zodpovědná za kvalitu své práce. Vaší odpovědností je součinnost, jelikož důležitou součástí provázení jsou „domácí úkoly“. Tedy zajistit si čas pro sebe, na svůj rozvoj, sebepéči, psychohygienu, na různá cvičení, tvořivé i hravé úkoly či meditace.

Úskalí: během této naší práce je přirozené, že se na cestě potkáme také s překážkami, bloky apod. Mysl nám může vytvářet důvody proč něco nejde nebo můžete zapomenout svůj záměr, vizi, maják, ztratit motivaci nebo změnit záměr. Je důležité vytrvat, důvěřovat procesu a držet vizi. Mohu vás v tomto všem podpořit, avšak dokončit proces, cestu k záměru můžete jen vy.

Co o mě řekly studentky?

 • Úvodní osobní setkání trvá 2 hodiny, cena je 2000 Kč, platba v hotovosti na místě.
 • Zvýhodněná cena za celý roční program do 27.9.2024 je 36.000 Kč, rezervační záloha je 6000 Kč, poté 12 měsíčních splátek, tj. 2500 Kč měsíčně.
  Po 27.9.2024 je cena plná – 42. 000 Kč, rezervační záloha je 6000 Kč, poté 12 měsíčních splátek, tj. 3000 Kč měsíčně.
 • Lze také hradit 1. semestr v ceně 18 000 Kč (prvních 6 měsíců i ve splátkách) a 2. semestr v ceně 18 000 Kč (druhých 6.měsíců i ve splátkách). Po 27.9.2024 je 1. i 2. semestr v ceně – 21 000 kč za semestr.
 • Při platbě předem celé částky programu, je cena 33 000 Kč. Po 27.9.2024 je cena 39 000 Kč.
  Platba probíhá na základě vydané faktury, v měsíčních splátkách nebo najednou.
 • Konzultační dny osobně: úterý, středa
 • Konzultační dny online – čtvrtek

Místo: Studio Loona, Křižíkova 67, Praha 8 – v případě osobního setkání
Online meet probíhá na platformě – Whatsapp, Zoom, Google meet nebo Skype.

Odemknu tvé pravé já

Rezervujte si termín prvního setkání

Zadejte prosím údaje a já se Vám ozvu co nejdříve s termínem.