Děloha jako 6. smysl ženy

Ženy ztratily svou přirozenou chuť, ten přirozený čich, který nám říká, zda nám partner voní či nevoní a kterým si dokážeme vyčichat např. toho „pravého“ muže. Gynekologické potíže, umělá oplodnění jako důsledek odpojení od ženského zdroje – dělohy – to jen dokazují.

Děloha z pohledu Tao je energetická pumpa, emocionální houba. Dělohu můžeme také vnímat jako navigaci pro snadnější orientaci v dnešních ženských životech.

Inspirujme se ženstvím v historii

V dávných dobách od cca 40 000 let př. n.l. do cca 3000 let př. n.l., v době matriarchátu, měly ženy významné místo ve společnosti. Byly stvořením plodnosti, lásky, sounáležitosti a přirozenosti, byly pokračovatelkami rodů se schopností ovlivnit budoucí četnost generace, měly obrovský podíl na změnách, kterými lidstvo prochází. Chápaly úlohu žen a uměly nést tzv. plamen posvátného ženství. Byly silně spojené se svým tělem, rytmy přírody a osmifázovým cyklem měsíce, tj. nov, srpkovitá luna, první čtvrť, vypouklá luna, úplněk, rozsévající luna, poslední čtvrť, balzamická luna . Jejich menstruační cyklus a úzké propojení s lunárním cyklem bylo jejich navigací v životě a jejich know-how. Ženy byly vnímané jako rodičky, živitelky a obroditelky, byly uctívány a chráněny, vzývány a oslavovány jako ztělesnění Velké Bohyně na Zemi, kněžky Velké Bohyně. Známá Věstonická Venuše byla symbolem uctívající její plodnost, uctívalo se její ženské tělo a její zdroj síly a inspirace – pánev, děloha.

Děloha jako zdroj ženské síly

Děloha je z pohledu taoistické filosofie naším ženským energetickým centrem a je základem pro rozvíjení ženství. Je centrem ženské síly, kreativity, aktivity a hluboké moudrosti – intuice.
Je-li žena spojena se svou dělohou a tzv. ji naslouchá, může přivést do svého života více síly, klidu a harmonie, jelikož přesně cítí a ví jaké jsou její potřeby, touhy. A ty si zároveň umí plnit. 

Žena, která je úzce spojena obecně se svým tělem, se dostává blíže k sobě, ke svým skutečným pocitům, vnímá řeč svého těla. Uvědomuje si svou cyklickou povahu, která je způsobena menstruačním cyklem a jedná-li s ním v souladu, naučí se pracovat také se svou energií, časem, respektuje své nálady, schopnosti i neschopnosti v dané fázi menstruačního cyklu a lépe se tak orientuje ve svém životě. Rozvíjí tak sebelásku a sebeúctu. Stává se mnohem vyrovnanější, radostnější, jemnější, inspirující a láskyplnou ženou, a tím kolem sebe vytváří přitažlivé prostředí ve všech oblastech jejího života – pracovní, partnerské a rodinné . Užívá si plně své ženství a stává se tak onou inspirací pro muže, kteří poté mohou vytvořit svět, ve kterém se všichni můžeme cítit bezpečně.

Ženy, které se pravidelně spojují se svým lůnem, pánví, se svými ženskými kvalitami, mění své životní preference, uvědomují si své skutečné potřeby, které jim např. jejich současný partnerský vztah nebo práce nedává. Více si tak zvědomují po čem touží a snadněji pak směřují ke skutečnému naplnění.

Jsme „levohemisférová“ společnost

Ženské kvality se nachází v jednání z pravé mozkové hemisféry, která je o obecnosti, představivosti, vnímání celku, cítění, intuici, vizualizaci, kreativitě apod. V dnešní době je však silně hmatatelný mužský projev v chování a jednání žen, tj. jednání z levé hemisféry, která je o analyzování, myšlení, třídění, hodnocení, logice, argumentech a kontrole. Ženy jsou tak více odpojené od svého těla, své dělohy a tím i od své podstaty.

Z ženy cyklické se více stala žena lineární, žena orientovaná na výkon, kariéru, nekončící úspěch a finanční nezávislost nebo žena uhnaná svými rodinnými povinnostmi, starostmi a úkoly, žena, která chce vše zvládnout sama nebo si nedovolí říct o pomoc. Taková žena již nemá energii ani náladu věnovat vědomou pozornost svým pocitům a péči o sebe nebo ji to ani nenapadne. Tato žena nemá soucit se sebou a tím pak k nikomu kolem sebe, stává se z ní vzteklá fúrie prskající svůj hněv na vše okolo anebo u submisivních povah žena sklíčená a plná smutku. 

V této vlastní nevědomé destrukci a destrukci ženské povahy došla role ženy tak daleko, že nyní ubližuje jedna druhé a tím vlastně sama sobě. Ztrácí tím tak svou sílu, jelikož žena je ve své přirozené povaze společenská, sdílející, spolutvořící, nevnímá konkurenci, která vytváří boj, což je doménou mužů. Pokud bojuje se svými kolegyněmi, sestrami, matkami nebo nevědomě i se svými dcerami, bojuje tak sama se sebou a nepřijala dosud své ženské kvality. Ztrácí tak svou energii na souboji, který novou energii nevytváří. Bez podpory a v osamocení z ní odchází náboj.

Partnerské vztahy v dnešní době

Mužsky orientovaná společnost velmi silně ovlivnila dnešní ženy. Nechci zde podporovat feministické spolky, o kterých si myslím, že mají právě v sobě příliš mužského principu, jde mi především o rovnováhu ženského a mužského principu, která tu globálně není. 

V realitě to znamená, že žena vnímá ženské kvality jako slabost a proto se možná nevědomě chová mužsky, je např. výkonná, dravá, bojovná, individualistická, nezávislá, rozhoduje za partnera, je dominantní a tak podobně. Tím, že se ženy odpojily od toho zdravého ženství, ztratily také tu svou přirozenou chuť – přirozený čich, díky kterému vědí, zda jim partner voní či nevoní, a kterým si mohou tzv. vyčichat toho „pravého“ muže. Necítí se pak být dostatečně přirozeně přitahovány muži a naopak, pověstná chemie chybí. Dominantní mužské energie v ženách nezřídka způsobují zákonitě zjemnělé či zženštilé chování mužů. Snad proto jsou dnešní realitou vzrůstající neshody v partnerství, sexuální nechuť v partnerství nebo naopak partnerská a sexuální nevázanost, umělá oplodnění apod.

Je-li žena a děloha v napětí

Dnešní žena je ve velkém napětí, a tím přestává i její děloha správně plnit své funkce. Nejčastějším důsledkem tohoto napětí bývají právě všechny potíže související s projevem ženství, jako je plodnost, necitelnost k ovulaci, pozitivní vztah k menstruaci, porodu apod.

Ve “stresované děloze” dochází k hormonální nerovnováze, energie přestává volně proudit, je chladná a v důsledku toho stažená. Často pak nedochází k přirozenému porodu, k intenzivnímu sexuálnímu prožitku a také způsobuje nepravidelnost menstruace či menstruační bolesti. 

Pokud je celá pánevní oblast napjatá a neohebná, dochází k nedostatečnému prokrvování a okysličování vaječníků, vaječníky např. nemají dostatek energie na produkci nových vajíček a může tak i u zdravých žen hůře docházet k přirozenému oplodnění.

Děloha, dle nauky Tao je také tzv. emocionální houba, která do sebe absorbuje všechny nezpracované negativní emocionální zážitky, což po delší době může způsobit různé gynekologické potíže. Proto je pro nás ženy velmi důležité se pravidelně spojovat se svým tělem a dělohou a různými technikami ji očišťovat. Je potřeba se dostat tzv. z hlavy do těla, z myšlenek do pocitů. Abychom se opět navrátily ke své podstatě ženství a žily spokojený a naplněný život v radosti a lásce.

Tipy na uvolnění dělohy

Existují různé dechové, vizualizační, tělesné techniky a cvičení pro spojování se s dělohou, její uvolnění a očistu. Asi nejsnadnější a nejrychlejší metodou spojení se svou dělohou a tedy se sebou je vědomé dýchání do dělohy. Stačí si najít ve svém dni 5 minut pro sebe. V kanceláři u počítače nebo odběhnutím na toaletu, kde máte své soukromí, v metru, tramvaji či autobuse, nebo večer před spaním. 

Stačí se posadit na sedadle, podložce tak, abyste cítily své “perineum”, položit své ruce na dělohu a směřovat pozornost do tohoto místa. Nadechujte se a vydechujte do dlaní tak, aby se vám mírně zvedal podbřišek. Můžete si přidat představu, jak vám zářivé světlo omývá dělohu a v duchu si řekněte „Já jsem milována.“ 

Tato jednoduchá dechová a vizualizační technika velmi pomáhá, ačkoliv se to může zdát jakkoliv banální. Pomůže s koncentrací, zklidní vás, nechá odejít nepotřebné myšlenky rozjíždějící nekonečná kola emocí a propojí vás se sebe samou. Z tohoto klidného bodu, z nadhledu lze pak řešit mnohem lépe a rychleji jakékoliv problémy.

Doma lze přidat například i zvuk a pohupování pánve směrem dopředu a dozadu. S nádechem se přitiskněte perineem k podložce a při podsazení pánve vydechněte se zvukem tak, abyste měly široce otevřená ústa do samohlásky á. Tato samohláska otevírá vaginu a proto se nedoporučuje těhotným ženám. 

Pokud máte rády tanec, můžete si doma pustit dynamičtější hudbu a tančit se svou pánví. Například: postavte se rovně s nohama od sebe zhruba na šíři svých boků, mírně se pokrčte v kolenou, podsaďte pánev a třeste, klepejte či houpejte pánví, tj. obloučky dopředu a dozadu v rytmu hudby, kterou jste si vybraly. Důležitá je přitom koncentrace na dělohu, ruce na děloze a podbřiškové dýchání. Tato technika je zvlášť účinná při uvolňování vzteku nebo pocitu letargie.

 

Lucie Kupcová

Autorka a školitelka tanečního konceptu Loona Dance, lektorka seberozvojových seminářů pro ženy. Má poznání a zkušenosti z provázení ženských kruhů od 2011 - 2023

Zakladatelka Loona Dance Academy, s.r.o.


www.lucieloona.cz | www.loonadanceacademy.cz

Sdílejte

Další články