Dech jako cesta k sobě

nalaďte se na svůj dech

Zimní čas je obdobím zastavení se, odpočívaní, naladění se na svůj dech a vnitřní hlas, hlas svého srdce, bytí ve vnitřním tichu.

Pojďme se společně vydat na cestu k sobě pomocí svého dechu a okusit tak bytí ve vnitřním tichu, zahřát se.  Zimní měsíce jsou naprosto ideální k této praxi.

Zpomalíme-li svůj dech, zpomalí se i myšlenky. Dokážeme-li myšlenky pozorovat a nechat volně plynout, dostaneme se do čistého uvědomění, do stavu „bez“ myšlenek.

Ruku na srdce, jak často se Vám daří myšlenky jen pozorovat, nehodnotit, neposuzovat? Chce to trpělivost a zkušenost a věřte, milé ženy, že je to krásná cesta, někdy velmi dobrodružná. Právě v čistém uvědomění si lépe uvědomujeme i svůj dech.

Nedávno ke mne přišla knížka o „Dýchání podle pěti živlů“. Kapitolu otevřel citát jednoho z anglických živlových popěvků: „Země je mým tělem, voda krví mou, vzduch je mým dechem, oheň duší mou…“. Také Vám tato slova pohřála srdce jako mě?

Pojďme společně pomocí svého dechu rozdmýchat ve svém těle oheň, který nás zahřeje, i když zrovna nesedíme u kamen, krbu či teplého čaje. Máte-li často studené ruce a nohy, též vřele doporučuji. Tato praxe je velmi vhodné v období měsíčků či v únoru – měsíci ledvin.

V přírodě je představitelem ohně Slunce, které svým teplem a světlem umožňuje na zemi život. Můžeme si však představit i plamen svíčky. Naše kreativita a představivost nezná hranic a proto ji nechte volně plynout a s důvěrou se jí otevřete.

Mne je v tomto období blízký oheň.

Pohodlně se posaďte, zavřete si oči, dýchejte nosem, zpomalte svůj dech.  Zpočátku Vám může pomoci počítaní: nádech na 4 doby a výdech na 8 a více. Nechte myšlenky volně plynout. Jen si jich všímejte a kdyby se některá z nich vracela, přijměte ji a podívejte se za ní. Co vidíte za tou myšlenkou? …..NIC. V ten moment odejde, protože jí přestanete věnovat pozornost.

Představte si, že sedíte uprostřed ohně, vnímáte jeho teplo. Vnímáte zvuk plamenů, jak krásně praskají, cítíte vůni rozpáleného dřeva. Každým Vaším nádechem a výdechem jsou plameny ohně teplejší a teplejší. Teplo v našem těle narůstá. Věnujte příjemné teplo a krásnou energii sobě, naplňte jím své tělo. Pošlete teplo do svých nohou, rukou. Představte si, jak vás očišťuje od všeho, co vám již neslouží, co již nepotřebujete.

Pomalu otevřete oči a nechte dech volně plynout. Cítíte to teplo? Ticho? Cítíte jak pomalu dýcháte? To je ono.

Co se stane poté, když zpomalíme dech a staneme se jen tichým pozorovatelem svých myšlenek? Otevírá se nám také cesta k našemu Srdci. Naslouchat svému Srdci mnoho z nám často zapomíná. Obzvlášť u těch, kteří se nechají ovládnout myslí, byť nevědomě

Pojďme se na závěr propojit se svým Srdcem…

Pohodlně se usaďte, zavřete si oči, dýchejte nosem, nechte dech volně plynout, alespoň 5-10 min. Pak si představte své srdce. Jakou má barvu? Někdo může vidět zelenou, tato barva symbolizuje srdeční čakru. Jiný třeba červenou či bílou, která symbolizuje naše srdce duchovní.

Hluboký nádech a výdech…

Cítíte jak proudí váš dech srdcem? Zeptejte se svého srdce, jak se cítí? Co byste mu chtěla říci? Co cítíte, když zaměříte pozornost na své srdce?

Když k Vám odpovědi na tyto otázky nepřijdou, nevadí, nenastal ten správný čas. Ony přijdou, třeba při další praxi 🙂

Hluboký nádech a výdech…

Pomalu otevřete oči, třete dlaněmi o sebe, ucítíte krásné vřelé teplo, které darujte sobě. Přiložte si Vaše dlaně na jakékoli místečko, které je potřeba opečovat a věnovat mu tuto léčivou sílu, třeba svému srdci.

Milé ženy, přeji Vám od srdce, aby Vaše bytí v těchto zimních měsících plynulo ve vší lehkosti, kráse, jemnosti, důvěře a pokoře.

Terez Rea Prochazková

žena, matka dvou krásných duší, muzikoterapeutka, průvodkyně světem dechu a hlasu, flétnistka a zpěvačka, autorka projektu „Nalaď se na svůj hlas“.

Sdílejte

Další články