Život a prostor, který ladí

Najdi svou VIZI

Je zima. Nejtemnější část roku. Doba mezi zimním slunovratem a jarní rovnodenností. Období, kdy se obracíme k sobě. Čas, kdy příroda oddychuje a kdy my, kdo žijeme v Čechách a podobných zeměpisných polohách, také odpočíváme od vnějších vzruchů… Tedy alespoň je nám to přirozené. Možná, že nás výdobytky civilizace a technologie od této přirozenosti trochu odtrhují, ale já věřím, že pokud se znovu napojíme na sebe a Zemi, tak jim to nedovolíme. Odměnou nám může být vědomá tvorba našeho života v souladu s tím, jak a kde jsme se narodili.

Dovol mi podělit se s Tebou o téma, které je pro mě v tomto období velmi důležité, a to je téma vizí, přání a cílů. Dříve se jim říkalo také „předsevzetí“, ale vzhledem k tomu, že nám tak trochu chyběla moudrost k jejich formulaci, moc se valné části z nás nedařilo je plnit. Proto se stala tak trochu zprofanovanou záležitostí. Ale lidská touha po projevení toho našeho nejlepšího JÁ nezmizela, a tak jsme slovo předsevzetí nahradili slovy jinými, která ladí… A mnozí z nás už zjistili, jak se dobrat uspokojivého výsledku.

Pro inspiraci Ti teď nabízím vydat se se mnou po cestě, kterou jsem si sama vyzkoušela, už pár let ji praktikuji a stále ji poznávám víc do hloubky. A hlavně funguje.

Proces jsem utřídila do čtyř kroků. Každý Ti zabere tolik času, kolik se mu rozhodneš věnovat, a možná i o něco víc…

  • Poté, co s láskou opečuješ nebo necháš opečovat sebe a své tělo a dopřeješ si dostatek odpočinku, vytvoř si soulad ve svém domově. Ukliď, projasni si prostor. Využij čas, kdy se ti až tak moc nechce být venku, k tomu, že si protřídíš své věci. Ber je jednu po druhé (nebo po skupinkách) do ruky a ptej se, jestli ještě chtějí být ve tvém životě. Pokud ano, a slouží ti, nech si je. Pokud ne, můžeš se rozhodnout je darovat někomu, kdo je potřebuje víc, anebo je prostě odlož do velké krabice, která se může stát „truhlicí pokladů“. Je jen na tobě, co s ní pak uděláš.

Věřím, že právě toto je pravý význam předvánočního úklidu. Dvanáct nocí Yule (21.12. až 1.1.), to je tradičně čas nejdelších nocí, čas, kdy se rodí nový život. Bez zátěže toho minulého. Když projdeme svůj domov, jistě najdeme spoustu krásných a užitečných předmětů, které pro nás už splnily svůj účel a teď mohou posloužit někomu jinému, kdo z nich bude mít radost a užitek. S určitou dávkou odvahy a tvořivosti je můžeme věnovat i jako vánoční dárek. Nemusíme se tak tolik oddat konzumnímu stylu předvánočních nákupů a shonu. Získáme čas a více klidu.

Vím, že už je dávno po Vánocích. Už je to víc než měsíc od chvíle, kdy jsme se sešli se svými blízkými u vánočního stolu. Mnozí z nás, stejně jako já, jsme přesto podlehli neklidu a s napnutím sil dělali vše proto, aby byly i tyto Vánoce štědré a bohaté… Na úklid do hloubky nezbyl čas… Dopřejme si ho tedy teď – koncem ledna a začátkem února. Příští rok si totéž můžeme připomenout o chvilku dříve a pak třeba ještě dřív… a vstupovat do času Vánoc čistší, lehčí a dát prostor tomu novému, co se rodí.

Moje cesta poznání v této oblasti byla velmi zajímavá… Na začátku svého „učení se dobrému životu“ jsem prodala a rozdala mnohem víc, než bylo dobré… Dlouho mi pak trvalo a stálo mě to spoustu útrap některé předměty znovu získat… Proto dnes velmi populární slovo „minimalizovat“ beru trošku s rezervou, a spíš bych ho nahradila slovem „optimalizovat“. Zkrátka znamená to, že mám všeho tak „akorát“. Ani moc, ani málo… Ostatně svou míru zná každý nejlépe sám, a pokud ne, tak ji třeba podobně jako já zakušením určitého extrému pozná… Někdo k tomu extrém nepotřebuje, stačí mu dostatek uvnitřnění…

Teď je ještě čas… Rozloučit se se starým rokem a vítat rok nový. Rozloučit se se starým životem a vytvořit si vizi života nového. Pozorovat. Pozorovat, co se děje kolem a uvědomovat si, že právě to je odrazem mého nitra. A rozhodnout se, co je se mnou v souladu a co v souladu není. A také, co stojí za to opravit, dát tomu nový význam a čeho se už vzdát.

  • Pracuj s prostorem. Přes úpravu počtu předmětů ve své domácnosti se dostáváš k tomu, jak je vhodně umisťovat, aby se ti doma dobře a efektivně žilo, pracovalo i odpočívalo.

Tento bod lze naplňovat průběžně, protože tady nikdy není hotovo. Velkou inspirací mi je hlubší porozumění souvislostem učení feng shui, které naprosto klíčovým způsobem dokáže podpořit plnění přání, vizí a cílů.

Za zmínku stojí devět oblastí prostoru, se kterými dále pracuješ. Jsou jimi:

a mé povolání, moje vztahy, moje rodina, hojnost životních příležitostí, nápomocní přátelé, budoucnost, domov a nakonec naplnění a dosažení mých životních cílů, snů a vizí.

  • V představě a s pomocí papíru, propisky a pastelek procházej oblasti svého života a ptej se upřímně sama sebe, co ti v jednotlivých oblastech přinesl rok právě uplynulý, jak ses v nich cítila a čeho jsi dosáhla. Vše maluj, zapisuj, všímej si svých emocí a zabývej se jimi… Co ti dělalo radost, a kde ses naopak necítila dobře…

Moje praxe: Když mám hotovo, tak papír vezmu, poděkuji sobě i Vesmíru a spolu s loňským diářem ho spálím. Dříve, když jsem ještě neměla krb, spálila jsem pomocí svíčky ve dřezu pouze napsaný papír a diář s láskou a vděčností umístila do kontejneru na tříděný odpad… Procítit vděčnost za vše, za to příjemné i za to nepříjemné, které mě toho tolik naučilo, se ukázal jako klíčový, aby minulost odešla bez ulpívání a já uvnitř sebe pocítila klid a pokoj.

  • Nakonec si znovu projdi všechny výše zmíněné oblasti a tentokrát si uvědom, jak se v nich chceš cítit… a čeho si přeješ dosáhnout… Zde již pracuj s obrazy, představivostí… Je možné si vytvořit nástěnku vizí, nebo, chceš-li „vision board“…

Základem je naladění se na sebe a svou duši, k čemuž může pomoci příjemná hudba nebo i vedená či nevedená meditace, zvnitřnění… Návodů, jak pracovat s nástěnkou vizí je k nalezení nepřeberné množství… Za nejdůležitější prvek považuji soulad mého přání s „vyšším dobrem“ a soulad s dušemi všech, kterých se mé přání týká.

Na základě zkušeností mohu říci, že dobře formulovat přání je důležitější než jejich množství… Určitě nedoporučuji se zahltit…

No a pak už zbývá jen zamilovat se do svého záměru, s vděčností si prožít představu, že to, co vidím na obrázku nebo čtu ze svých zápisků, už se děje. Dát prostor Vesmíru, aby sám našel nejlepší cestu k jeho naplnění a každý den si ten proces na pár okamžiků zopakovat… Důležité je kýžený cíl cítit nikoli promýšlet.

Přeji nám všem mnoho štěstí a radosti! Ať nás v tomto roce provází naprosto báječně snesitelná lehkost bytí.

Ing. Julie Šťastná

Překladatelka a spisovatelka, havajská masérka, cestovatelka, vášnivá pekařka a kuchařka

Pro příštích sedm generací - Carol Schaefer

Svět bez hranic - Joe Vitale

Fascinující mysl nenarozeného dítěte - David Chamberlaine

Fcb Šťastná Julie

Sdílejte

Další články