Kurz naživo

Facilitátorka ženských skupin

Podrobnosti události

Datum a čas: Pátek 04.10.2024 18:00 – Čtvrtek 26.06.2025 17:00

Cena: 56000 Kč

Informace o kurzu

Termín studia: 4. 10. 2024 – 26. 6. 2025

160 výukových hodin
Akreditované a rekvalifikační studium MŠMT č.j.: MSMT-12509/2022-2

V roce 2022 vytvořila spol. Loona Dance Academy, s.r.o. první akreditovaný program pro oficiální vznik ženské profese Facilitátorka ženských skupin s MŠMT ČR. Poprvé tak vznikla možnost tuto profesi nabízet i do oficiálního prostředí – např. školství, zdravotnictví, státní a firemní prostředí a zařízení. Jedná se o průkopnický výcvik na poli vzdělávání a osobního rozvoje.


GARANTKY VÝCVIKU


„Jedinečnost, humor i hloubka, laskavost i důslednost, plynutí i řád a spojení s Něčím, co nás přesahuje jsou naše společné kvality, které přinášíme do ženského kotlíku….“

Vzdělávací program je celkem v rozsahu 160 hodin, 9 víkendů. První víkend v říjnu proběhne na zámku Ostrov, Zbraslavice (potvrdíme).

Vybraly jsme nádherná místa pro spočinutí, regeneraci a výživu duše i těla.
Zámek Ostrov a Studio Loona v pražském Karlíně, které Lucie vytvořila v r. 2014 jako oázu pro ženy a jako základnu pro svou školu. Místo inspirace, spočinutí a bezpečí, kde vše začalo.

První víkend proběhne na zámku Ostrov (bude potvrzeno), abychom lépe pocítily sílu a atmosféru ženského společenství, ženského kruhu a měly dostatek prostoru pro sebe, bez domácích starostí, městského ruchu a jiných okolních vlivů. Dovolily si krásu, komfort a na víkend vpluly do „jiného světa“, moonlodge – ženské měsíční chýše. V případě společné dohody, můžeme zde i výcvik zakončit.


Lektorské studium
Roční prožitkové (sebezkušenostní), výukové prezenční studium provázení ženských skupin zakončené písemnou a praktickou zkouškou a následným vydáním stálé rekvalifikace k profesi s názvem Facilitátorka ženských skupin s celostátní platností od MŠMT ČR.

Vydané rekvalifikační osvědčení od MŠMT ČR opravňuje k vydání ŽL, opravňuje facilitátorku k provázení ženských skupin, ženských kruhů oficiálně také ve státních zařízeních, firemním prostředí či na školách a vzdělávacích centrech.


Náplň a cíl výcviku:
Cílem – absolventky výcviku budou kompetentní k odbornému provázení – facilitaci ženských pracovních týmů, skupinových aktivit zahrnující vzdělávání v oblasti osobního rozvoje, sebepéče, psychohygieny, prevence vyhoření – ženského time-managementu nebo formou pohybových, relaxačních, prožitkových kruhů a rituálů.

Náplní – je výuka a trénink poradních kruhů, councilu, ženských sdílecích kruhů jejich forem, záměrů a způsobů vedení. Seznámení se a základní výuka rituálu, práce s archetypy ženy a ženská tématika formou prožitku, sebezkušenostní praxe a standartní výuky.

Jsou možné 2 varianty:
Výuka varianta 1 rok – pro zájemkyně, které již svoji specializaci a odbornost mají a chtějí rozšířit své znalosti a získat oficiální rekvalifikaci Facilitátorky ženských skupin.
Výuka varianta 2 a více let – pro zájemkyně, které zcela začínají s novou profesí je třeba pokračovat po základním akreditovaném studiu FŽS (nebo souběžně) ještě dalším ročním nebo víceletým (dle volby) studiem pro získání nových a specializovaných dovedností a znalostí pro své budoucí poradní či ženské kruhy, ať už jsou pohybové, taneční nebo statické, pracovní.
Volba specializace výcviku je dle vlastního výběru a záměru, ať už u garantek výcviku FŽS nebo jinde dle vlastní volby.

Studium je určeno:
– LAICKÁ VEŘEJNOST – všem ženám, které chtějí pracovat se ženskými skupinami, ať už ve firmách v rámci teambuildingů, vedení ženského kolektivu nebo veřejně jako ženské semináře a kruhy – volnočasová aktivita, také posunout sebe samotnou dál, podpořit osobní rozvoj či získat novou profesi a nastartovat tak svou novou pracovní cestu

– ODBORNÁ VEŘEJNOST – pro terapeutky, koučky/mentorky, instruktorky tance, jogy, jiných cvičení, pedagožky, lektorky ženských seminářů, manažerky, psycholožky

Podmínky přijetí: dobrý zdravotní stav, dosažení věku 25 -ti let, ukončené středoškolské vzdělání s maturitou nebo ukončené středoškolské vzdělání s výučním listem nebo vysokoškolské vzdělání, kladný vztah k lidem, psychologii a obecně ke vzdělávání se

Termíny výuky v roce 2024:
1. seminář – 4.- 6.10. (časově pá 19,30 – 22h., so- 10 – 18, ne 9- 17)
2. seminář – 1.- 3.11. (časově pá 18,30 – 21,30h., so- 10 – 18, ne 9- 17)
3. seminář – 29.11..- 1.12. (časově pá 18,30 – 21,30h., so- 10 – 18, ne 9- 16)
Termíny výuky v roce 2025:
4. seminář – 10. – 12.1. (časově pá 18,30 – 21,30h., so- 10 – 18, ne 10- 14)
5. seminář – 31.1.- 2.2. (časově pá 18,30 – 21,30h., so- 10 – 18, ne 9- 17)
6. seminář – 28.2.- 1.3. (časově pá 18,30 – 21,30h., so- 10 – 18, ne 9- 17)
7. seminář – 4.- 6.4. (časově pá 18,30 – 21,30h., so- 10 – 18, ne 9- 17)
8. seminář – 2. – 4.5. (časově pá 18,30 – 21,30h., so- 10 – 18, ne 9- 17)
9. modul – Zkoušková příprava, testovací kruhy – 29.5. – 1.6. (9 – 17h.)
Závěrečné zkoušky probíhají ve 4 dnech – 23.6 . – 26. 6. (časově všechny dny 9 – 17).
Slavnostní předání certifikátů – předpoklad 19.9.2025

Praxe:
součástí studia je 4x 2 (3) hodinový veřejný ženský kruh s vlastní skupinou za volný vstup nebo dobrovolný příspěvek v období únor – květen (červen) – studentka, které zcela začíná s kruhy uvádí veřejně PRAKTIKANTKA VE VÝCVIKU.

Školní účast a vydání certifikátu a rekvalifikace:
po absolvování min. 90% studia, plné praxe a po úspěšném zakončení praktických a písemných zkoušek je vydán certifikát/rekvalifikace s celostátní platností s názvem Facilitátorka ženských skupin.

 

Kdo je facilitátorka slovy garantek?

Lenka Papadakisová:
Facilitátorka – průvodkyně skupiny, usnadňuje skupinovou práci, podporuje zapojení všech, vytváří a drží bezpečně prostředí pro všechny účastníky, podporuje proces skupinové dynamiky, podporuje společné učení a sdílení zkušeností a řešení různých otázek. Zná různé formy a techniky vedení kruhů. Rozvíjí sebe v roli průvodkyně, pracuje se sebereflexí, vnitřním pozorovatelem, svým egem.Lucie Kupcová:
Průvodkyně skupiny, která drží bezpečí v kruhu – energetické i fyzické, podporuje jeho autenticitu a dynamiku. Drží záměr, cíl a diskrétnost svolaného kruhu, podporuje všechny zúčastněné ve sdílení zkušeností, v sebevyjádření a sebereflexi, hlídá stanovený čas a prostor pro každou účastnici. Osobně rozvíjí rozdělenou pozornost a sebereflexi.

Základní techniky ve výcviku:
přednášky, trénink technik poradního kruhu, ženského kruhu, modelové hry, techniky konstelační práce, prožitkové a pohybové hry, ženský tanec, přechodové a transformační rituály, práce s ženskými archetypy, polaritami, psychohygiena – rozvoj pozorovatele, techniky mindfulness, meditace, relaxace, pohybová a dechová cvičení, prožitkové – seberozvojové aktivity, práce s emocemi a traumaty aj. Součástí studia jsou výuková skripta. Seznam doporučené studijní literatury.

Studium je formou prožitku a osobní zkušenosti:

 • proto během studia projdete výraznější osobnostní proměnou, která se odrazí také vědomě ve vašem osobním i pracovním životě
 • získáte mnoho vnitřní i vnější inspirace a hlavně nová přátelství založená na principu zdravého ženství a společenství
 • zvědomíte si své know how – talenty, dary, misi pro jedinečnost své facilitátorské praxe


Prakticky se naučíte:

 • provázet ženské a poradní kruhy, různé formy a záměry, zvládání konfliktů ve skupině, práce s emocemi a energií ve skupině
 • etický kodex facilitátorky
 • dozvíte se o významu, základních principech a historii ženských kruhů, rituálů a tanců
 • také o jejich významném propojení s ženou – o psychosomatice ženských orgánů s MUDr. Helenou Máslovou
 • práci s archetypy ženy a svým ženským středem, jelikož střed ženy drží vnitřní i vnější kruh archetypů ženy
 • práce s myslí, mentální rovinou – mindfulness a rozvoj pozorovatele
 • práce se svými stíny = stíny kruhu
 • ženský time management
 • základy ženských rituálů
 • vedení meditace, relaxace, dechová cvičení
 • práce s traumaty, téma psychospirituální krize a základy krizové intervence

 

INFORMACE A REZERVACE
Po kliknutí budete přesměrováni na náš web věnovaný podbrobnostem výcviku.

Uzávěrka přihlášek je 5.9.2024 nebo obsazeností výcviku.
Kapacita je omezena na 20 žen.

Kurzem vás provede

Další kurzy

Kurz naživo - 25.08.2024

Zveme Vás na taneční webinář Hawaiiské Huly – Tradičního Polynéského tance. Tanec doprovází  Polynésany od jejich narození až do smrti a je také součástí moderního světa. Na Havaji se tančí velmi ladně – na středně rychlou nebo pomalou hudbu oproti tomu v tahitském tanci nacházíme mnohem více dynamiky, který původně vychází z mužských bojových tanců […]

Kurz naživo - 22.09.2024

Zveme vás ke společnému ženskému setkání v den podzimní rovnodennosti, které otevírá – startuje energie podzimu – energie transformační, magické a kdy lépe vidíme ZA – zraky, jelikož energie, pozornost sestupuje více do nitra, hlubin duše a více vidíme srdcem a vnitřním zrakem. Pro některé je to období vidění krásy, kouzelnosti, smíření a přijetí a […]

Kurz naživo - 23.03.2025

Pro zájem a úspěšnost tohoto cyklu otevíráme v roce 2025 znovu. Zveme Tě na komorní roční cyklus pro ženy – kolo roku pro rozvinutí se ve zdravém ženství a sebelásce v pilířích sebevědomí, sebeúcta a sebedůvěra. Kapacita je otevřena pouze pro 12 žen. „Děloha má 13 menstruací a ovulací za rok, tedy život je tvořen […]