Kurz naživo

Facilitátorka ženských skupin

Podrobnosti události

Datum a čas: Pátek 03.02.2023 18:00 – Neděle 03.12.2023 17:00

Místo konání: Statek Anglická sezona, Hobšovice

Cena: 50000 Kč

Informace o kurzu

Termín studia: 3. 2. – 3. 12. 2023

160 výukových hodin
Akreditované a rekvalifikační studium MŠMT č.j.: MSMT-12509/2022-2

V roce 2022 vytvořila spol. Loona Dance Academy, s.r.o. první akreditovaný program pro oficiální vznik ženské profese Facilitátorka ženských skupin s MŠMT ČR. Poprvé tak vznikla možnost tuto profesi nabízet i do oficiálního prostředí – např. školství, zdravotnictví, státní a firemní prostředí a zařízení. Jedná se o průkopnický výcvik na poli vzdělávání a osobního rozvoje.


GARANTKY VÝCVIKU


„Jedinečnost, humor i hloubka, laskavost i důslednost, plynutí i řád a spojení s Něčím, co nás přesahuje jsou naše společné kvality, které přinášíme do ženského kotlíku….“

Vzdělávací program je celkem v rozsahu 160 hodin. Probíhá na Statek Anglická sezona, nedaleko Prahy 1 x víkend v měsíci od února do prosince.

Vybraly jsme nádherné místo pro spočinutí, regeneraci a výživu duše i těla mimo Prahu, abyste lépe pocítily sílu a atmosféru ženského společenství, ženského kruhu a měly dostatek prostoru pro sebe, bez domácích starostí, městského ruchu a jiných okolních vlivů. Dovolily si krásu, komfort a na víkend vpluly do „jiného světa“, moonlodge – ženské měsíční chýše.

 

 

Roční prožitkové (sebezkušenostní), výukové prezenční studium provázení ženských skupin zakončené písemnou a praktickou zkouškou a následným vydáním stálé rekvalifikace k profesi s názvem Facilitátorka ženských skupin s celostátní platností od MŠMT ČR.

Vydané rekvalifikační osvědčení od MŠMT ČR opravňuje k vydání ŽL, opravňuje facilitátorku k provázení ženských skupin, ženských kruhů oficiálně také ve státních zařízeních, firemním prostředí či na školách a vzdělávacích centrech.


Náplň a cíl výcviku:
Cílem – absolventky výcviku budou kompetentní k odbornému provázení – facilitaci ženských pracovních týmů, skupinových aktivit zahrnující vzdělávání v oblasti osobního rozvoje, sebepéče, psychohygieny, prevence vyhoření – ženského time-managementu nebo formou pohybových, relaxačních, prožitkových kruhů a rituálů.

Náplní – je výuka a trénink poradních kruhů, councilu, ženských sdílecích kruhů jejich forem, záměrů a způsobů vedení. Seznámení se a základní výuka rituálu, práce s archetypy ženy a ženská tématika formou prožitku, sebezkušenostní praxe a standartní výuky.

Výuka varianta 1 rok – pro zájemkyně, které již svoji specializaci a odbornost mají a chtějí rozšířit své znalosti a získat oficiální rekvalifikaci Facilitátorky ženských skupin.
Výuka varianta 2 a více let – pro zájemkyně, které zcela začínají s novou profesí je třeba pokračovat po základním akreditovaném studiu FŽS (nebo souběžně) ještě dalším ročním nebo víceletým (dle volby) studiem pro získání nových a specializovaných dovedností a znalostí pro své budoucí poradní či ženské kruhy, ať už jsou pohybové, taneční nebo statické, pracovní.
Volba specializace výcviku je dle vlastního výběru a záměru, ať už u garantek výcviku FŽS nebo jinde dle vlastní volby.

Studium je určeno:
– LAICKÁ VEŘEJNOST – všem ženám, které chtějí pracovat se ženskými skupinami, ať už ve firmách v rámci teambuildingů, vedení ženského kolektivu nebo veřejně jako ženské semináře a kruhy – volnočasová aktivita, také posunout sebe samotnou dál, podpořit osobní rozvoj či získat novou profesi a nastartovat tak svou novou pracovní cestu

– ODBORNÁ VEŘEJNOST – pro terapeutky, koučky/mentorky, instruktorky tance, jogy, jiných cvičení, pedagožky, lektorky ženských seminářů, manažerky, psycholožky

Podmínky přijetí: dobrý zdravotní stav, dosažení věku 25 -ti let, ukončené středoškolské vzdělání s maturitou nebo ukončené středoškolské vzdělání s výučním listem nebo vysokoškolské vzdělání, kladný vztah k lidem, psychologii a obecně ke vzdělávání se

 

Termíny v roce 2023:
1. seminář – 3. – 5.2. (časově pá 19,30 – 22h., so 10 – 18, ne 9 – 17)
2. seminář – 3.- 5. 3. (časově pá 19,30 – 22h., so 10 – 18, ne 9 – 17)
3. seminář – 31.3. – 2.4.(časově pá 19,30 – 22h, so 10 – 18, ne 9 – 17)
4. seminář – 5.- 7. 5. (časově pá 18,30 – 21,30h., so 10 – 21, ne 10 – 13), probíhá v Studio Loona
5. seminář – 2.- 4.6. (časově pá 19,30 – 22h, so 10 – 18, ne 9 – 17)
červenec, srpen – cvičné vedené skupin studentek bez supervize – příprava zkouškové lekce
6. seminář – 1.- 3.9. (časově pá 19,30 – 22h., so – 10 – 21h., ne – 9- 17)
7. seminář – 6.- 8.10. (časově pá 19,30 – 22h., so- 10 – 18, ne 9- 17)
8. seminář – 3.- 5.11. (časově pá 19,30 – 22h., so- 10 – 18, ne 9- 17)
Zkoušky studentek – 30.11. – 3.12. (časově všechny dny 9 – 17) – probíhá v Studio Loona, Praha
Slavnostní předání certifikátů – předpoklad 19.1. 2024.

Praxe:
součástí studia je 4x 3 hodinový veřejný ženský kruh s vlastní skupinou v období červen – prosinec – poloviční cena pro účastnice.

1x testovací kruh – zkoušková příprava, cca 50 min. – trénink ve skupinách bez supervize v období červenec, srpen, 5 – ti členné skupinky, místo Studio Loona, Praha- Karlín.

Školní účast a vydání certifikátu a rekvalifikace:
po absolvování min. 90% studia, plné praxe a po úspěšném zakončení praktických a písemných zkoušek je vydán certifikát/rekvalifikace s celostátní platností s názvem Facilitátorka ženských skupin.

 

Kdo je facilitátorka slovy garantek?

Lenka Papadakisová:
Facilitátorka – průvodkyně skupiny, usnadňuje skupinovou práci, podporuje zapojení všech, vytváří a drží bezpečně prostředí pro všechny účastníky, podporuje proces skupinové dynamiky, podporuje společné učení a sdílení zkušeností a řešení různých otázek. Zná různé formy a techniky vedení kruhů. Rozvíjí sebe v roli průvodkyně, pracuje se sebereflexí, vnitřním pozorovatelem, svým egem.Lucie Kupcová:
Průvodkyně skupiny, která drží bezpečí v kruhu – energetické i fyzické, podporuje jeho autenticitu a dynamiku. Drží záměr, cíl a diskrétnost svolaného kruhu, podporuje všechny zúčastněné ve sdílení zkušeností, v sebevyjádření a sebereflexi, hlídá stanovený čas a prostor pro každou účastnici. Osobně rozvíjí rozdělenou pozornost a sebereflexi.

Základní techniky ve výcviku:
přednášky, trénink technik poradního kruhu, ženského kruhu, modelové hry, techniky konstelační práce, prožitkové a pohybové hry, ženský tanec, přechodové a transformační rituály, práce s ženskými archetypy, polaritami, psychohygiena – rozvoj pozorovatele, techniky mindfulness, meditace, relaxace, pohybová a dechová cvičení, prožitkové – seberozvojové aktivity, práce s emocemi a traumaty aj. Součástí studia jsou výuková skripta. Seznam doporučené studijní literatury.

Studium je formou prožitku a osobní zkušenosti:

 • proto během studia projdete výraznější osobnostní proměnou, která se odrazí také vědomě ve vašem osobním i pracovním životě
 • získáte mnoho vnitřní i vnější inspirace a hlavně nová přátelství založená na principu zdravého ženství a společenství
 • zvědomíte si své know how – talenty, dary, misi pro jedinečnost své facilitátorské praxe


Prakticky se naučíte:

 • provázet ženské a poradní kruhy, různé formy a záměry, zvládání konfliktů ve skupině, práce s emocemi a energií ve skupině
 • etický kodex facilitátorky
 • dozvíte se o významu, základních principech a historii ženských kruhů, rituálů a tanců
 • také o jejich významném propojení s ženou – o psychosomatice ženských orgánů s MUDr. Helenou Máslovou
 • práci s archetypy ženy a svým ženským středem, jelikož střed ženy drží vnitřní i vnější kruh archetypů ženy
 • práce s myslí, mentální rovinou – mindfulness a rozvoj pozorovatele
 • práce se svými stíny = stíny kruhu
 • ženský time management
 • základy ženských rituálů
 • vedení meditace, relaxace, dechová cvičení
 • práce s traumaty, téma psychospirituální krize a základy krizové intervence

 

Lucie Kupcová

Koordinátorka výcviku pro rok 2023
je autorkou konceptu a organizátorkou výcviku Facilitátorka ženských kruhů, mj. zakladatelka a ředitelka Loona Dance Academy, s.r.o., autorka Loona Dance, školitelka, mentorka, taneční koučka a facilitátorka ženských skupin, organizátorka šamanských tanečních akcí. 11 let provází intenzivně ženy osobním a spirituálním rozvojem. Také matka oblíbeného projektu Dance To Ecstasy a Djka.
www.lucieloona.cz

 

 

Lektorský sbor Loona Dance Academy
odkazuje na web Loona Dance Academy

 

REZERVOVAT MÍSTO
Po kliknutí budete přesměrováni na náš web věnovaný Loona Dance Academy a výcviku.

Uzávěrka přihlášek je 15.1. 2023 nebo obsazeností výcviku.
Po přihlášení Vám bude zaslána Dohoda o studiu na Loona Dance Academy, studijní plán, faktura a jiné. Případné dotazy na emailu: academy@loona.cz.
Kapacita je omezena na 24 žen.

Kurzem vás provede

Další kurzy

Kurz naživo - 09.02.2023

Regenerační pobyt pro ženy pro podporu vitality, síly, ženské energie, sebepéči a podporu početí a ženského zdraví.

Kurz naživo - 11.03.2023

Zájmový prožitkový kurz pro ženy na téma menstruace bez bolesti, jako dar a navigace, téma vědomého ženství, posílení ženských kvalit, primární prevence, regenerace a péče o dělohu a ženské orgány formou ženského tance Loona dance a cvičení pánevního dna metodou 3x3.

Online kurz

3 transformační audio meditace pro podporu síly a odvahy