Kurz naživo

Facilitátorka ženských skupin

Podrobnosti události

Datum a čas: Pátek 06.10.2023 18:00 – Neděle 02.06.2024 17:00

Cena: 52000 Kč

Informace o kurzu

Termín studia: 6. 10. – 8. 10. 2023

160 výukových hodin
Akreditované a rekvalifikační studium MŠMT č.j.: MSMT-12509/2022-2

V roce 2022 vytvořila spol. Loona Dance Academy, s.r.o. první akreditovaný program pro oficiální vznik ženské profese Facilitátorka ženských skupin s MŠMT ČR. Poprvé tak vznikla možnost tuto profesi nabízet i do oficiálního prostředí – např. školství, zdravotnictví, státní a firemní prostředí a zařízení. Jedná se o průkopnický výcvik na poli vzdělávání a osobního rozvoje.


GARANTKY VÝCVIKU


„Jedinečnost, humor i hloubka, laskavost i důslednost, plynutí i řád a spojení s Něčím, co nás přesahuje jsou naše společné kvality, které přinášíme do ženského kotlíku….“

Vzdělávací program je celkem v rozsahu 160 hodin, 9 víkendů. První víkend v říjnu proběhne  na Statek Anglická sezona, nedaleko Prahy a 8 víkendů ve Studiu Loona v Karlíně.

Vybraly jsme nádherná místa pro spočinutí, regeneraci a výživu duše i těla.
Statek Anglická sezona v Hobšovicích a Studio Loona v pražském Karlíně, které Lucie vytvořila v r. 2014 jako oázu pro ženy a jako základnu pro svou školu. Místo inspirace, spočinutí a bezpečí, kde vše začalo.

První víkend proběhne v Hobšovicích, na Statku Anglická sezona, abychom lépe pocítily sílu a atmosféru ženského společenství, ženského kruhu a měly dostatek prostoru pro sebe, bez domácích starostí, městského ruchu a jiných okolních vlivů. Dovolily si krásu, komfort a na víkend vpluly do „jiného světa“, moonlodge – ženské měsíční chýše. V případě společné dohody, můžeme zde i výcvik zakončit.


Lektorské studium
Roční prožitkové (sebezkušenostní), výukové prezenční studium provázení ženských skupin zakončené písemnou a praktickou zkouškou a následným vydáním stálé rekvalifikace k profesi s názvem Facilitátorka ženských skupin s celostátní platností od MŠMT ČR.

Vydané rekvalifikační osvědčení od MŠMT ČR opravňuje k vydání ŽL, opravňuje facilitátorku k provázení ženských skupin, ženských kruhů oficiálně také ve státních zařízeních, firemním prostředí či na školách a vzdělávacích centrech.


Náplň a cíl výcviku:
Cílem – absolventky výcviku budou kompetentní k odbornému provázení – facilitaci ženských pracovních týmů, skupinových aktivit zahrnující vzdělávání v oblasti osobního rozvoje, sebepéče, psychohygieny, prevence vyhoření – ženského time-managementu nebo formou pohybových, relaxačních, prožitkových kruhů a rituálů.

Náplní – je výuka a trénink poradních kruhů, councilu, ženských sdílecích kruhů jejich forem, záměrů a způsobů vedení. Seznámení se a základní výuka rituálu, práce s archetypy ženy a ženská tématika formou prožitku, sebezkušenostní praxe a standartní výuky.

Jsou možné 2 varianty:
Výuka varianta 1 rok – pro zájemkyně, které již svoji specializaci a odbornost mají a chtějí rozšířit své znalosti a získat oficiální rekvalifikaci Facilitátorky ženských skupin.
Výuka varianta 2 a více let – pro zájemkyně, které zcela začínají s novou profesí je třeba pokračovat po základním akreditovaném studiu FŽS (nebo souběžně) ještě dalším ročním nebo víceletým (dle volby) studiem pro získání nových a specializovaných dovedností a znalostí pro své budoucí poradní či ženské kruhy, ať už jsou pohybové, taneční nebo statické, pracovní.
Volba specializace výcviku je dle vlastního výběru a záměru, ať už u garantek výcviku FŽS nebo jinde dle vlastní volby.

Studium je určeno:
– LAICKÁ VEŘEJNOST – všem ženám, které chtějí pracovat se ženskými skupinami, ať už ve firmách v rámci teambuildingů, vedení ženského kolektivu nebo veřejně jako ženské semináře a kruhy – volnočasová aktivita, také posunout sebe samotnou dál, podpořit osobní rozvoj či získat novou profesi a nastartovat tak svou novou pracovní cestu

– ODBORNÁ VEŘEJNOST – pro terapeutky, koučky/mentorky, instruktorky tance, jogy, jiných cvičení, pedagožky, lektorky ženských seminářů, manažerky, psycholožky

Podmínky přijetí: dobrý zdravotní stav, dosažení věku 25 -ti let, ukončené středoškolské vzdělání s maturitou nebo ukončené středoškolské vzdělání s výučním listem nebo vysokoškolské vzdělání, kladný vztah k lidem, psychologii a obecně ke vzdělávání se

 

Termíny v roce 2023:
1. seminář – 6.- 8.10. (časově pá 19,30 – 22h., so- 10 – 18, ne 9- 17)
2. seminář – 10.- 12.11. (časově pá 18,30 – 21,30h., so- 10 – 18, ne 9- 17)
3. seminář – 1.- 3.12. (časově pá 18,30 – 21,30h., so- 10 – 18, ne 9- 17)
Termíny v roce 2024:
4. seminář – 5. – 7.1. (časově pá 18,30 – 21,30h., so- 10 – 18, ne 10 – 14)
5. seminář – 2.- 4.2. (časově pá 18,30 – 21,30h., so- 10 – 18, ne 9- 17)
6. seminář – 1.- 3.3. (časově pá 18,30 – 21,30h., so- 10 – 18, ne 9- 17)
7. seminář – 5.- 7.4. (časově pá 18,30 – 21,30h., so- 10 – 18, ne 9- 17)
8. seminář – 3. – 5.5. (časově pá 18,30 – 21,30h., so- 10 – 18, ne 9- 17)
Závěrečné zkoušky – 30.5 . – 2. 6. (časově všechny dny 9 – 17) – probíhá v Studio Loona, Praha
Slavnostní předání certifikátů – předpoklad 20.6. 2024.

Praxe:

součástí studia je 4x 3 hodinový veřejný ženský kruh s vlastní skupinou v období červen – prosinec – poloviční cena pro účastnice.

1x testovací kruh – zkoušková příprava, cca 50 min. – trénink ve skupinách bez supervize v období červenec, srpen, 5 – ti členné skupinky, místo Studio Loona, Praha- Karlín.

Školní účast a vydání certifikátu a rekvalifikace:
po absolvování min. 90% studia, plné praxe a po úspěšném zakončení praktických a písemných zkoušek je vydán certifikát/rekvalifikace s celostátní platností s názvem Facilitátorka ženských skupin.

 

Kdo je facilitátorka slovy garantek?

Lenka Papadakisová:
Facilitátorka – průvodkyně skupiny, usnadňuje skupinovou práci, podporuje zapojení všech, vytváří a drží bezpečně prostředí pro všechny účastníky, podporuje proces skupinové dynamiky, podporuje společné učení a sdílení zkušeností a řešení různých otázek. Zná různé formy a techniky vedení kruhů. Rozvíjí sebe v roli průvodkyně, pracuje se sebereflexí, vnitřním pozorovatelem, svým egem.Lucie Kupcová:
Průvodkyně skupiny, která drží bezpečí v kruhu – energetické i fyzické, podporuje jeho autenticitu a dynamiku. Drží záměr, cíl a diskrétnost svolaného kruhu, podporuje všechny zúčastněné ve sdílení zkušeností, v sebevyjádření a sebereflexi, hlídá stanovený čas a prostor pro každou účastnici. Osobně rozvíjí rozdělenou pozornost a sebereflexi.

Základní techniky ve výcviku:
přednášky, trénink technik poradního kruhu, ženského kruhu, modelové hry, techniky konstelační práce, prožitkové a pohybové hry, ženský tanec, přechodové a transformační rituály, práce s ženskými archetypy, polaritami, psychohygiena – rozvoj pozorovatele, techniky mindfulness, meditace, relaxace, pohybová a dechová cvičení, prožitkové – seberozvojové aktivity, práce s emocemi a traumaty aj. Součástí studia jsou výuková skripta. Seznam doporučené studijní literatury.

Studium je formou prožitku a osobní zkušenosti:

 • proto během studia projdete výraznější osobnostní proměnou, která se odrazí také vědomě ve vašem osobním i pracovním životě
 • získáte mnoho vnitřní i vnější inspirace a hlavně nová přátelství založená na principu zdravého ženství a společenství
 • zvědomíte si své know how – talenty, dary, misi pro jedinečnost své facilitátorské praxe


Prakticky se naučíte:

 • provázet ženské a poradní kruhy, různé formy a záměry, zvládání konfliktů ve skupině, práce s emocemi a energií ve skupině
 • etický kodex facilitátorky
 • dozvíte se o významu, základních principech a historii ženských kruhů, rituálů a tanců
 • také o jejich významném propojení s ženou – o psychosomatice ženských orgánů s MUDr. Helenou Máslovou
 • práci s archetypy ženy a svým ženským středem, jelikož střed ženy drží vnitřní i vnější kruh archetypů ženy
 • práce s myslí, mentální rovinou – mindfulness a rozvoj pozorovatele
 • práce se svými stíny = stíny kruhu
 • ženský time management
 • základy ženských rituálů
 • vedení meditace, relaxace, dechová cvičení
 • práce s traumaty, téma psychospirituální krize a základy krizové intervence

 

Koordinátorka výcviku pro rok 2023
je autorkou konceptu a organizátorkou výcviku Facilitátorka ženských kruhů, mj. zakladatelka a ředitelka Loona Dance Academy, s.r.o., autorka Loona Dance, školitelka, mentorka, taneční koučka a facilitátorka ženských skupin, organizátorka šamanských tanečních akcí. 11 let provází intenzivně ženy osobním a spirituálním rozvojem. Také matka oblíbeného projektu Dance To Ecstasy a Djka.
www.lucieloona.cz

 

 

REZERVOVAT MÍSTO
Po kliknutí budete přesměrováni na náš web věnovaný Loona Dance Academy a výcviku.

Uzávěrka přihlášek je v září 2023 nebo obsazeností výcviku.
Po přihlášení Vám bude zaslána Dohoda o studiu na Loona Dance Academy, studijní plán, faktura a jiné. Případné dotazy na emailu: academy@loona.cz.
Kapacita je omezena na 20 žen.

Kurzem vás provede

Další kurzy

Default image

Kurz naživo - 08.09.2023

Roční výcvik - Lektorka Loona dance - prožitkového tance - Rekvalifikace - Instruktor tanečních sportů. Akreditované a rekvalifikační studium MŠMT ze dne 2.6. 2020 č.j.: 4593/ 2020 - 1/66.

Kurz naživo - 23.09.2023

Denní seminář pro ženy a muže na téma Magdalenské kněžky a Kristovi muži - nová podoba starých energií.
Default image

Kurz naživo - 29.09.2023

Nacházíme se v době, kdy je více než kdy jindy čas na žití svého snu v této realitě. Rozpomenout se na svůj původ, misi, jedinečnost, smysl svého Bytí a naplňovat svůj nejvyšší potenciál.